International
இலங்கை

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தலைமையகத்தில் சந்திரிகா!

கொழும்பு – 10 டார்லி வீதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் தலைமையகத்திற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரணதுங்க விஜயம் செய்துள்ளார்.

சுதந்திரக் கட்சியின் தொகுதி அமைப்பாளர் சந்திப்பொன்று தற்போது இடம்பெறுகின்ற நிலையில் சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க குமாரணதுங்க பிரசன்னமாகியுள்ளதாக அங்கிருக்கும் எமது அலுவலக செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார்.

share

Most Popular

To Top
error: Alert: Content is protected !!